Eet- en drinkproblemen bij jonge kinderen

Als een kind problemen heeft met het drinken uit de borst of uit de fles, het eten van de lepel, het drinken uit een beker of het leren kauwen kan preverbale logopedie gegeven worden. De logopedist bekijkt samen met de ouders wat de hulpvraag is en observeert eten en drinken.

 

Er kunnen problemen optreden bij de overgangen van borstvoeding naar flesvoeding, van flesvoeding naar half vaste voeding en van halfvaste voeding naar vaste voeding.