Bij sommige kinderen verloopt de taalontwikkeling trager dan bij andere kinderen. Dit kan zich uiten op verschillende taalvlakken. Als ouder of leerkracht kan er gemerkt worden dat er een minder uitgebreide woordenschat is, dat woorden verkeerd vervoegd of verbogen worden. Daarnaast kan ook een dysgrammatische zinsbouw op treden. 

 

Bij Resonance Logopedie gaan we aan de hand van een uitgebreide testing op zoek naar het taalniveau van het kind. Op basis daarvan selecteren we thema's die relevant zijn binnen de leefwereld van het kind en die functioneel zijn voor communicatie. Op een speelse manier werken we samen naar ons doel. 

 

Logopedie kan ook ingezet worden bij heel jonge kinderen die niet of amper tot spreken komen. Dan focussen we vooral op ouderbegeleiding.