Wanneer kinderen leren lezen en schrijven, kunnen er problemen optreden. Sommige kinderen hebben problemen met de basis van de aangebrachte leerstof, waardoor er frustraties ontstaan. Dit zorgt er misschien voor dat een kind zich minder goed in zijn vel voelt op school. Binnen Resonance Logopedie gaan we steeds op zoek naar de sterktes, talenten en interesses van het kind. Aan de hand daarvan gaan we op zoek naar welke technieken het kind helpen om de leerstof weer bij te benen. Samen met de ouders en het kind, zorgen we ervoor dat er opnieuw leerplezier ervaren wordt! 

 

Aan de hand van een uitgebreide testing, gaan we na welk schrijf-, lees- of rekenniveau beheerst wordt. We gebruiken de beheerste kennis als basis en breiden die verder uit. Het behandelplan wordt opgesteld vanuit de resultaten en besproken met de ouders en het kind. 

 

Een van de kernwaarden van Resonance Logopedie is openheid. Daarom wordt er ook nauw samengewerkt met leerkrachten, zorgcoördinatoren en andere betrokken disciplines. Multidisciplinair samenwerken wordt bij ons hoog in het vaandel gehouden!