Stemtherapie

Een stemstoornis is een gevolg van een dysfunctie van de larynx of de stemplooien. De problemen kunnen organisch of functioneel van aard zijn. Op basis van de oorzaak en de hulpvraag, wordt er therapie op maat voorzien. Personen met stemstoornissen zijn hees, klinken schor, hebben momenten waarop hun stem overslaat, ... Er kunnen ook problemen met ademhaling optreden. Naast personen met stemproblemen, zijn ook professionele sprekers welkom bij Resonance Logopedie. We gaan dan samen op zoek naar technieken om duurzaam met je stem om te gaan. 

Stem bij transgender personen 

Binnen een transitieproces kan stemtherapie een belangrijke factor zijn. De stem komt niet altijd overeen met de genderidentiteit. Dit kan een negatief psychosociaal effect hebben. Daarom gaan we samen op zoek naar een gendercongruente stem. Logopedische begeleiding is hierbij van groot belang om op een natuurlijke wijze een gendercongruente stem te bekomen, zonder schade aan te brengen aan de stembanden. Ook bij deze therapie gaan we op zoek naar duurzame technieken.